Saturday, September 7, 2013

2:39, Их үд, Ням

Маркс, Спенсерийн цагаан цамц
Зах нь халтайчихсан
Угаагаад нэмэргүй
Хаячихья гэхээр хайран

Хаяахад хайран
Авахад хэцүү...

No comments:

Post a Comment