Monday, January 31, 2011

Энэ бүсгүй хэн бэ?

Энэ бүсгүйг хэн болохыг зөв таасан хүнд бууз өгнө. Бас бэлэг болгож 1000 нэгжтэй шүү. :P

Уран гоолиг хөдөлгөөнийг нь хараад байгаарай... бас тэр хөгжим... хөгжмийн хэмнэл