Wednesday, July 31, 2013

Soliloquy

Миний доторх эм хүн чиний доторх эр хүнтэй сэтгэл... оюун... бие махбодоороо... эвцэлдэн нийлж, таарч тохирч байж магадгүй жинхэнэ хайр гээч зүйлийг бий болгох байх...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Юу ч болсон би амиа хорлохгүй ээ...
27 клубт элсэн гэж саналтгүй ээ...

Гэхдээ...

No comments:

Post a Comment