Monday, August 9, 2010

Санаж байна...

Чамайгаа санаж байна...
Уулзаагүй гурван өдөр...
Өшөө хэдэн өдөр...  
Утсаар ярих хангалтгүй ...
Удалгүй..
Холбогдох боломжгүй...
Ажил хийх хүсэлгүй...
Ахиад хоёр цаг...

Хариу мессеж хүлээнэ...
Хайш яйш бичиг цаас
Чихэнд чийртэй каноны дуу
Тоосондоо янгинах сэнсний суулт

Гэртээ хурдан харихсан
Гэрлээ унтраахсан
Арпаныгаа сонсохсон...
Амраг чамтайгаа уулзахсан...

No comments:

Post a Comment