Friday, July 30, 2010

Чимээгүйгээр...Миний зүрхтэй ...
Сэтгэлтэй
Ярьж буй чинь
Гайхалтай

Ганц ч үг хэлэлгүйгээр
Харанхуйг чи гийгүүлнэ
Чимээгүй байхад чинь
Юу сонсдогоо
Тайлбарлаж би үл чадна

Чиний инээмсэглэлээс чамд
Хэрэгтэй гэдгээ би мэдэрдэг
Харцнаас чинь чи намайг
Хаяж явахгүй нь харагддаг. . .

Унасан үед минь
Өргөж босгоно гэж
Гар чинь хэлнэ
Үг хэлээр биш ч
Бүгдийг
Үйлдлээр чи өгүүлнэ...

Бүхий л өдөржингөө
Чангаар хөөрөлдөх
Хүмүүсийн дуу яршигтай
Намайг чи тэврэхэд
Намуун тайван болж
Амгалан...

Зүрхэнд минь юу хэлснийг
Хэдий хичээсэн ч тэд...
Хэлж үл мэднэ...

No comments:

Post a Comment